ITF bakalaura studiju programmu prakses Web lapa

esf

Prakses īstenošana 3. kursa studentiem

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 3.2.6.3 projekts „Profesionālās studiju programmas "Programmēšana" prakses īstenošana 3. kursa studentiem IT uzņēmumos” (2005/0176/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0022/0027) no 2006.gada oktobra līdz 2007.gada jūnijam. Šī projekta ietvaros tiek turpināta prakšu organizācijas WWW lapas izveidošana.

Papildus informācija par projektu

Prakses īstenošana 4. kursa studentiem

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē tika īstenots Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 3.2.6.3 projekts „Profesionālās studiju programmas "Programmēšana" prakses īstenošana 4. kursa studentiem IT uzņēmumos” (2005/0158/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0127/0067) no 2006.gada oktobra līdz 2007.gada jūnijam. Šī projekta ietvaros tika uzsākta prakšu organizācijas WWW lapas izveidošana.

Papildus informācija par projektu

Šī lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par lapas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauksaimniecības universitāte un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.